Bliv samarbejdskommune Alle Børn Cykler

Cykelbørn er glade børn - og børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Som samarbejdskommune på Alle Børn Cykler hjælper I børn til bedre sundhed, trivsel, indlæring og gode cykeloplevelser med kammeraterne.

Cyklistforbundet inviterer landets kommuner til at blive samarbejdspartner på vores skolekampagne Alle Børn Cykler; en sjov cykeldyst, der motiverer elever på alle klassetrin til at cykle mere i hverdagen. Det er gratis for skolerne at deltage i Alle Børn Cykler-kampagnen, der kører den 2. - 15. september 2024.

Med Alle Børn Cykler kampagnen tilbyder vi en sjov og lettilgængelig ramme for jer som kommune at bakke op om børnecykling og hjælpe børn til et sundere og mere aktivt børneliv. Og det er der brug for. Sunde vaner skabes i barndommen – og lærer man som barn ikke cyklen at kende som et sjovt og praktisk transportmiddel, fravælges cyklen ofte også i voksenlivet.

For desværre viste Cyklistforbundets undersøgelse Børn cykelvaner 2022, at ikke alene cykler børn og unge stadig mindre og sjældnere. Forældrenes uddannelsesniveau og indkomst har også stor betydning for, om børn cykler til skole og fritidsaktiviteter. Også i forhold til cykling er der dermed ulighed i sundhed. Skolen er dermed en vigtig arena, der kan bidrage til, at vi får børn fra alle lag op på cyklerne.

Erfaringen viser, at med kommunen som samarbejdspartner får vi flere skoler og klasser til at cykle med. Jeres opbakning får ganske enkelt flere elever i sadlen.

Alle Børn Cykler 2024 arrangeres med støtte fra Novo Nordisk Danmark.

Læs mere om at være samarbejdskommune og tilmeld jer nedenfor.

Det får I som samarbejdskommune

 • En invitation fra borgmesteren sendt direkte til alle kommunens skoler

 • Kommunikationsmateriale, som signalerer kommunens engagement i kampagnen

 • Mulighed for at tilkøbe stofbannere, der skaber synlighed om kampagnen ude på skolerne

 • Mulighed for at få lavet lokale lodtrækninger

 • En afsluttende oversigt over kommunens skolers resultater

Hvad koster det?

600 kr. per skole i kommunen - dog maks. 15.000 kr. svarende til 25 skoler.

Sådan gør I

Tilmeld jer som samarbejdskommune her

Det indeholder kampagnen

Alle Børn Cykler 2024 løber af stablen ude på skolerne den 2.-15. september og henvender sig til alle klassetrin. Kampagnen består af:

 • CYKELDYSTEN Under kampagnen dyster eleverne på klassebasis om at cykle flest dage til skole og i fritiden. Årets vinderklasse modtager en toplækker kvalitetsmountainbike fra HF Christiansen til alle elever plus klasselæreren ved et festligt event på skolen.

 • NY SKRÆDDERSYET INDSATS TIL UDSKOLINGEN Med særlig støtte fra Sundhedsstyrelsen tilbyder vi en ny, skræddersyet indsats til udskolingseleverne, der sætter unges cykelvaner til debat med sjove særkonkurrencer og et nyt undervisningsmateriale til faget dansk.

 • UNDERVISNINGSMATERIALE Lærerne får adgang til et variaret katalog af undervisnings­materialer med cyklen i centrum. Materialerne kan inddrages i en række fag på alle klassetrin, og det er udviklet i henhold til Undervisnings­ministeriets fælles mål og opfylder fagenes læringsmål.

 • FORÆLDRE-INDDRAGELSE Kampagnen indeholder forskelligt materiale, der kan støtte og inspirere forældrene til at bakke op om deres børns cykling.

 • ÅRETS BØRNECYKLIST Som en del af kampagnen kårer vi Årets Børnecyklist på baggrund af indsendte nomineringer fra kammerater/lærere. Det sker ved et festligt event på skolen.

Erfaringen fra de sidste mange års kampagner viser, at kommunal opbakning gør en forskel. Det styrker skolernes deltagelse og engagement i indsatsen for at fremme børns cykling,siger kampagneleder Mai-Britt Aagaard Kristensen.

Hvorfor

Cykelbørn er glade børn. Når børn cykler, får de mere frihed, selvstændighed, motion, bedre trivsel og indlæring, gode oplevelser og samvær med kammeraterne i deres liv.

 • Børn bevæger sig i dag mindre end nogensinde: Ifølge Sundhedsstyrelsen lever kun 26 procent af de 11-15 årige børn i Danmark op til anbefalingen om mindst en times fysisk aktivitet hver dag. Samtidig lader flere og flere børn cyklen stå i skuret og sætter sig ind på bagsædet.

 • Børn og unge cykler mindre og sjældnere: Set i forhold til antal cyklede kilometer pr. dag er cykling hos de 10-17-årige faldet med 24,5% over en ti-årig periode (2009-2019), mens antallet af cykelture pr. dag i samme periode er faldet med 31,9% (særudtræk fra DTU’s transportvaneundersøgelse, 2021)

 • Danske unge orienterer sig mere og mere mod bil: De 16-24-åriges brug af bil på tre år er steget med 14,7%, mens brug af cykel er faldet med 15,1% (Danske Regioner med udgangspunkt i transportvaneundersøgelse 2019)

Med Alle Børn Cykler kan I hjælpe kommunens børn op på cyklen og hjælpe med at skabe sunde vaner, som kan tages med ind i voksenlivet. Med Alle Børn Cykler får skolerne og lærerne hjælp til at integrere cyklen i skolens hverdag og i undervisningen – både indendørs og udendørs. På den måde får elever på alle klassetrin en mere fysisk aktiv og lærerig skoledag, der spiller godt sammen med kravet om min. 45 minutters bevægelse hver dag, styrker fællesskabet og får flere børn i sadlen.

Knapt 100.000 elever fra skoler over hele landet deltog sammen med deres lærere i Alle Børn Cykler 2022. Over 90% af de deltagende lærere var tilfredse eller meget tilfredse med årets kampagne. Effektmålinger af kampagnen foretaget af COWI i 2014-2017 viser, at flere elever cykler under kampagnen – og mere end de normalt gør. Mange holder også ved cyklen efterfølgende.

Kontakt

Har I spørgsmål til samarbejdet om kampagnen, beder vi jer kontakte kampagnemedarbejder Michael Pedersen på mail mip@cyklistforbundet.dk eller på telefon 40 70 83 60.

Til kommuner

Kalender for samarbejdskommuner

Som samarbejdskommune er der nogle datoer at være opmærksom på. Få overblikket i kommunekalenderen.

Gå til kommunekalenderen

Alle Børn Cykler Alliancen

Alle Børn Cykler Alliancen

Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Alliancen ønsker at gøre cyklen til en naturlig del af en barndom for alle i Danmark.

Læs mere på alleboerncykleralliancen.dk

Om

I samarbejde med

Alle Børn Cykler arrangeres med støtte fra Novo Nordisk Danmark.

Læs mere