Generelle betingelser

Formålet med Cyklistforbundet.dk og Cyklistforbundets øvrige digitale medier er at give en samlet tilgang til viden om og debat om cykling og selve forbundet. Vi beder dig følge vores generelle betingelser.

Ophavsret

Indholdet på Cyklistforbundets hjemmesider stilles til rådighed for visning og læsning.

Du må gerne citere teksten, så længe dette sker med tydelig kildeangivelse. På nettet skal kildeangivelsen ledsages af et link til den pågældende side.

Indholdet må kopieres til privat brug. Kopiering af artikler, billeder mv. til andet end privat brug må kun ske efter aftale med Cyklistforbundet.

Brug af pressebilleder

Se betingelserne for brug af Cyklistforbundets særlige pressebilleder på pressefoto-siden.

Privatlivspolitik

Brugen af Cyklistforbundets hjemmesider er anonym.

Der registreres ingen data, som kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv tilmelder dig tjenester. Ingen persondata videregives eller sælges til tredjepart.

For at kunne videreudvikle og forbedre Cyklistforbundets hjemmesider fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne.

Cyklistforbundets hjemmesider anvender cookies - læs mere her.

Ansvarsfraskrivelse

Formålet med Cyklistforbundets hjemmesider er at give en samlet tilgang til relevant information om Cyklistforbundet og om cykler og cykling generelt. Indholdet publiceres med følgende forbehold:

  1. Hjemmesidernes oplysninger vises, som de er, uden nogen form for garanti. Vi gør vores yderste for at sikre, at indholdet er så korrekt, præcist og opdateret som muligt. Men Cyklistforbundet og andre bidragydere kan ikke give garanti for oplysningerne for så vidt angår deres aktualitet, nøjagtighed, fuldstændighed mv.

  2. De synspunkter, der fremkommer på hjemmesiderne, deles ikke nødvendigvis af Cyklistforbundet.

  3. Cyklistforbundet fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade – direkte eller indirekte – som måtte opstå som følge af brugen af vores hjemmesider, herunder eventuelle computervira forårsaget af downloads herfra.

  4. Cyklistforbundet fraskriver sig tilsvarende ethvert ansvar for tab eller skade – direkte eller indirekte – som måtte opstå som følge af brugen af siderne, der drives af afdelingerne under Cyklistforbundet. Vi gør opmærksom på, at synspunkter fremsat af Cyklistforbundets afdelinger kan divergere fra Cyklistforbundets officielle holdninger.

  5. Vi vurderer altid indhold og pålidelighed kritisk, før vi linker til tredjemands hjemmesider. Men vi påtager os intet ansvar for indholdet på disse hjemmesider.

  6. Vi tilstræber at imødekomme alle ophavsrettigheder til tekst, billeder og andet indhold på Cyklistforbundets hjemmesider. I tilfælde af en utilsigtet overtrædelse af copyright fjerner vi straks det pågældende materiale eller påfører den ophavsretlige kilde.

  7. Cyklistforbundet forbeholder sig retten til når som helst at ændre indholdet på hjemmesiderne.

  8. Cyklistforbundet forbeholder sig retten til når som helst at ændre vilkår og betingelser for brugen af vores hjemmesider ved blot at rette indholdet på nærværende side.

  9. Cyklistforbundet forbeholder sig retten til at afbryde distributionen af vores hjemmesider uden forudgående varsel.

  10. Vi overvåger løbende vores indhold. Skulle der alligevel forekomme fejlagtigt eller stødende indhold på en af vores hjemmesider eller de sider, vi linker til, vil vi gerne kontaktes omgående.